Mindre stöd till elever i Norrköping

Vi vill att skolans huvudmän i Norrköping prioriterar stärkta resurser till elevhälsan så att barn med språkliga svårigheter får det stöd de förtjänar. En nedmontering av den logopediska kompetens som finns inom kommunen är ett hårt slag mot dessa barn och deras familjer, men också mot skolans personal som lämnas vind för våg utan kvalificerat stöd.