Debatt om folkhögskolorna

När folkhögskolorna får mindre pengar drabbas personer med funktionsnedsättningar. Afasiförbundet och sex andra organisationer uppmanar regeringen att höja anslaget till Folkhögskolorna.

När folkhögskolorna får mindre pengar drabbas personer med funktionsnedsättningar. Afasiförbundet och sex andra organisationer uppmanar regeringen att höja anslaget till Folkhögskolorna.

Folkhögskolan har en viktig roll för personer med funktionsnedsättning och andra grupper. Båda Afasiförbundets medlemsgrupper personer med afasi och personer med språkstörning/DLD behöver ges tillgång till att studera vid folkhögskolor.

De senaste tio åren har två långa kurser för personer med afasi lagts ned, på Oskarshamns Folkhögskola och nu Sundsgården. Sundsgården har stått utan finansiering för sina långa afasikurs under hösten 2022 och våren 2023 sedan Region Skåne drog tillbaka bidraget. Den långa afasikursen ligger nu på is och arbete pågår för att försöka hitta finansiering för den.

– Det är en alarmerande utveckling. Afasilinjerna är livsviktiga för att personer med afasi mitt i livet ska ges möjlighet att komma tillbaka i sysselsättning. Bland unga med språkstörning/DLD har många ofullständig studiegång från grundskola och gymnasiet och där har folkhögskolorna fyllt en unik roll för att ge möjlighet till utbildning, säger Afasiförbundets ordförande Berit Robrandt Ahlberg.

Länk till debattartikeln i Altinget När folkhögskolorna får mindre pengar drabbas personer med funktionsnedsättningar