Nå fler med livsviktig krisinformation

Myndigheten för tillgängliga medier och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har anordnat konferensen ”Nå fler med livsviktig information” om tillgänglig kris- och samhällsinformation.

Myndigheten för tillgängliga medier och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har anordnat konferensen ”Nå fler med livsviktig information” om tillgänglig kris- och samhällsinformation.

Karin Zätterman från Afasiförbundets styrelse deltog i en paneldiskussion och berättade om vad som krävs för att nå ut och skapa tillgänglig kris- och samhällsinformation.

Se den inspelade konferensen i efterhand på MTM: https://lnkd.in/dNUt6aaM