SAMBI & digitala föreläsningar

Arvsfondsprojektet SAMBI i Västra Götaland har arrangerat flera digitala föreläsningar om afasi, samtalspartnerträning och bildstöd. Här kan du läsa mer om projektet och se föreläsningarna.

Arvsfondsprojektet SAMBI i Västra Götaland har arrangerat flera digitala föreläsningar om afasi, samtalspartnerträning och bildstöd. Här kan du läsa mer om projektet och se föreläsningarna.

Länk till föreläsningarna på SAMBI webbsida

Om SAMBI – sammanfattning

  • Funktionsrätt Västra Götaland driver projektet Sambi  – samtal med bilder.
  • Afasiföreningen Södra Älvsborg är engagerade i projektet.
  • Projektet har spelat in föreläsningar, tagit fram bilder och kunskapsmaterial som finns på hemsidan www.sambi.nu

Syftet med projektet

Syftet med projektet är att uppmuntra och underlätta till kommunikation för att återfå lust, stärkt hälsa och självförtroende och ge ökad delaktighet i vardagslivet. Sambi ska ta fram en metod för kommunikationspartner att använda bilder som stöd i samtal med personer som har kognitions- och/eller kommunikationssvårigheter.

Kommunikation – en rättighet

Att kommunicera är en rättighet och ett grundläggande behov och kan ske på olika sätt men alla kan kommunicera. Olika stöd kan underlätta, till exempel papper och penna, bilder eller personer som är kommunikationspartners.

– Kommunikationspartnern fungerar som en ramp, säger logopeden Ann Ander.

Kommunikation sker på egna villkor och du kommunicerar för att berätta något, hur du mår, vad du behöver och önskar.

­­- Med kommunikation blir jag uppdaterad om vad som pågår i samhället, säger Anna-Greta 93 år, deltagare i Sambis teknikgrupp.

Träffar och föreläsningar

På hemsidan, www.sambi.nu finns information, inspelade föreläsningar, bilder och kunskapsmaterial. På Facebook och Instagram, kommuniceras bilder och texter.

Under hösten 2022 träffades 5–7 vänner från Afasiföreningen Södra Älvsborg, en gång i veckan tillsammans med logopeden Ann Ander och frivilliga att prova på olika inspirerande kommunikationsaktiviteter med bilder som stöd.

Projektgruppen i Borås

I projektgruppen ingår Monika Golcher från Afasiföreningen Södra Älvsborg, Ann-Mari L Rannanpää, Kerstin Söderberg och Janet Eltebo från Funktionsrätt Västra Götaland. Projektet finns i Borås och drivs av Funktionsrätt Västra Götaland med stöd av Arvsfonden.

I referensgruppen ingår Ann Ander, logoped Afasiförbundet, Lillemor Holgersson, ombudsman FUB Västra Götaland och Stig-Åke Johansson, styrelsen Funktionsrätt Västra Götaland. 

Styrgruppen är Funktionsrätt Västra Götaland styrelse.

Projektet samarbetar med Afasiförbundet, Afasiföreningen Södra Älvsborg, FUB – för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, Funktionsrätt Borås och Nationellt kompetenscentrum anhöriga. 

Projektet har även kontakt med projektet Afasi-kommunikation-delaktighet, i Gävleborg (länk)

Text: Janet Eltebo, projektledare