Alla har inte samma rätt till utbildning

Alla har inte samma rätt till utbildning enligt Studieförbundet Vuxenskolans debattartikel i Dagens omsorg. Afasiförbundets ordförande Lars Berge-Kleber även ordförande i Studieförbundet Vuxenskolan (SV) Örebro län tillsammans med bland annat SVs förbundschef menar att det förra året endast fanns endast…