Restauranger medger diskriminering av personer med funktionsnedsättning

Två restauranger som Diskrimineringsombudsmannen, DO, tidigare har stämt för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning har nu medgett diskrimineringen. Ett av fallen rör en man med afasi som vid besök på en pizzeria söder om Stockholm nekades att beställa öl med hänvisning till att servitören inte visste vilka mediciner han tog. Pizzerian har valt att ingå förlikning och betalar ut ett skadestånd på 15 000 kronor till mannen.

Läs hela pressmeddelandet från DO

restaurant_600x434