Rapport om stödet till anhöriga omsorgsgivare

Riksrevisionen har granskat om staten har gett förutsättningar för ett stöd till anhöriga omsorgsgivare som motsvarar behoven. Riksrevisionens övergripande slutsats är att staten inte har gett goda förutsättningar för ett stöd till anhöriga omsorgsgivare som motsvarar behoven. Granskningen visar att…

Barn med språkproblem ignoreras

Ny forskning visar att mödravården ofta ignorerar språkproblem hos tvåspråkiga barn enligt artikel på SVT.se. Det finns en vanlig missuppfattning att tvåspråkiga barn lär sig tala senare än andra. Så är inte alls fallet, men missuppfattningen gör att många…