Afasiföreningen i Skellefteå får arvsfondspengar

Afasiföreningen i Skellefteå med omnejd har beviljats projektmedel från Arvsfonden för projektet “Så ska det låta”. Projektet handlar om att skapa språklig stimulans och utveckling för personer med afasi i samtalsgrupper tillsammans med nyanlända enligt kanadensisk stödsamtalsmodell (SCA).

En samtalspärm ska tas fram och samtalsledare ska utbildas. Målet är en ökad språklig färdighet som ska bidra till att deltagarnas självförtroende och möjlighet till delaktighet stärks. Projektets modell ska spridas via studieförbunden i studiecirkelform.

Läs artikel i Norran

cube_wood_wooden_toys 600