Många får ingen rehabilitering

Handikappförbundens undersökning bland 37 medlemsförbund visar att 63 procent av förbunden uppskattar att alldeles för få av de människor bland förbundets medlemmar/målgrupper som har behov av rehabilitering får tillgång till rehabilitering. – Handikappförbunden menar att rätten till aktiva rehabiliteringsinsatser måste kopplas till…

Torsdagsaktionen i väntan

Torsdagsaktionen samlades återigen utanför Rosenbad för att dela ut flygblad till ministrar på väg till veckans regeringssammanträde. Det är nu 40 dagar kvar till regeringens lagförslag ska lämnas till riksdagen om att se bristande tillgänglighet som diskriminering.

Remissvar om Ansvarsfull vård

Hjärnkraft och Afasiförbundet har skrivit ett gemensamt remissyttrande om Ansvarsfull vård (SOU 2013:44). Svaret är ett komplement till Handikappförbudens remissvar. En fråga som lyfts i remissvaret är verktyg för förbättrad kommunikation samt språkbarriärer. Förbunden påminner om att barriärerna blir än…

Rapport om anhörigas situation

Riks-Stroke har gjort en uppföljning av anhörigas situation ett år efter att deras anhöriga insjuknat i stroke. Rapporten visar att de anhöriga står för en betydande del av hjälpen, stödet och tillsynen. De anhöriga vill också ha mer kunskap…
Torsdagsaktionen 20130605

Torsdagsaktionen

Torsdagsaktionen fortsätter utanför Rosenbad. Newsmill har publicerat en debattartikel utifrån Torsdagsaktionens krav på handling från regeringen. Bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering.