Manifestation “Barn som offras i den svenska skolan”

Flera kommuner har slutat att betala ut det tilläggsbelopp till Skolpengen som ska användas för att ge mer resurser till elever i behov av särskilt stöd.
– Det slår hårt mot elever med språkstörning och andra funktionsnedsättningar, säger Talknutens ordförande Ann Ander.

Utöver skolpeng för en elev kan skolor ansöka om tilläggsbelopp för barn med funktionsnedsättning. Enligt skollagen behöver kommuner inte betala tilläggsbeloppet om det medför stor ekonomisk belastning för kommunen.

I Stockholm har bland annat Täby kommun slutat betala ut tilläggsbeloppet. Onsdagen den 10 december genomförs en manifestation på Sergels torg under parollen “Barnen som offras i den svenska skolan”. Talknuten tycker att manifestationen är ett bra initiativ.

– Det är hög tid att kommunerna börjar räkna på vad det kostar både i enskilt lidande och i långa loppet när man spar in på de elever som har störst behov av stöd, säger Ann Ander.

Manifestationen “Barnen som offras i den svenska skolan” äger rum den 10 december klockan klockan 11.55 på Sergels torg i Stockholm och arrangeras av föräldranätverket Barn i behov.
Mer information om manifestationen

Manifestation barn i behov 600x319