TUFF-utbildning för föräldrar

TUFF-utbildningen är till för dig som har ett barn som för sin kommunikation har behov av teckenspråk. Syftet med utbildningen är att ge föräldrar så goda kunskaper i teckenspråk så att de kan använda det i kommunikation med
sitt barn och därmed främja barnets utveckling.

Länk till mer information i PDF-format
Länk till webbplats om TUFF-utbildningar

TUFF600x418