Nytryck av boken “Ibland låtsas jag att jag förstår”

Boken “Ibland låtsas jag att jag förstår – en bok om elever med språkstörning” av Malena Sjöberg finns nu i nytryckt version. Boken vänder sig till föräldrar, pedagoger och andra som möter barn med språkstörning. Här intervjuas barn, deras föräldrar…

Tisdagsaktionen agerar

Tisdagsaktionen samlades som vanligt utanför Riksdagen för att uppmärksamma riksdagsledamöterna på undantagen i regeringens förslag om ny diskrimineringslag. Undantagen i förslaget innebär att 93 procent av verksamheter inom hälsa och sjukvård inte kommer att behöva följa den nya lagen. Länk…

Tisdagsaktionen utanför Riksdagen

Tisdagsaktionen samlades återigen utanför Riksdagen för att informera riksdagsledamöterna vad regeringens lagförslag om tillgänglighet som en form av diskriminering innebär. Förslaget innebär att 90 procent av transportbranschen inte kommer att behöva följa den nya diskrimineringslagen. Regeringen vill undanta företag som har färre…

“Vi hoppas “FNs ord väger tyngre än näringslivets”

Handikappförbunden har kommenterat FNs övervakningskommitté kritik av regeringens lagförslag om bristande tillgänglighet. I förslaget vill regeringen undanta företag med färre än tio anställda inom varu- och tjänstehandeln samt företag inom hälso- och sjukvården. – Vi är glada att FN…

Nya behandlingsmöjligheter för hjärntrötthet

Forskare vid Sahlgrenska akademin har med mycket goda resultat testat två nya behandlingsmetoder för hjärntrötthet. Den centralstimulerande läkemedelssubstansen metylfenidat kan ge effektiv lindring åt personer som lider av hjärntrötthet. –Substansen botar inte besvären och smärtan, men eftersom den minskade…

Inspirationskurs för yngre med afasi

Välkommen till Afasiförbundets inspirationskurs för yngre med afasi den 27-29 oktober. Kursen riktar sig till dig som har afasi och är mellan 20-50 år och antingen är engagerad i någon av våra föreningar eller kan tänka dig att bli det. Gör din anmälan innan den…