Hinder uppstår när tillgängligheten brister

Bristande tillgänglighet är den vanligaste anledningen till att personer med funktionsnedsättning upplever att de hindras i samhället. Men även negativa stereotypa föreställningar är en bidragande orsak. Det visar en rapport som tagits fram på uppdrag av DO och Myndigheten för Delaktighet, MFD.

På internationella funktionshindersdagen, idag den 3 december, släpper DO och Myndigheten för delaktighet en rapport som bygger på en analys av 485 inkomna anmälningar till DO som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning.

– Ett hinder uppstår alltså oftast i mötet mellan individen och ett samhälle som är otillgängligt. Det kan handla om att inte få tillgång till de hjälpmedel man behöver i skolan eller på jobbet, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

Läs pressmeddelandet i sin helhet

Länk till rapport “Mötas av hinder”

Bild Mötas av hinder 600x755