Snäva regler för prov gör bedömning orättvis

Skolan ska motverka konsekvenserna av elevers funktionsnedsättningar – det gäller både undervisning och bedömning. Men svårtolkade kunskapskrav och ökat fokus på nationella prov ställer till problem skriver Lärarnas Nyheter på www.lararnasnyheter.se.

Den 1 juli 2014 kom Skolverket med nya allmänna råd om bland annat anpassningar inom klassens ram och särskilt stöd för elever med funktionsnedsättningar. Enligt Wern Palmius, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har rektorer genom de allmänna råden ett kraftfullt instrument att stödja elever som har det svårast i skolan.

De anpassningar som tillåts enligt SPSM är:
– Muntliga redovisningsformer
– Alternativa arbetsuppgifter
– En uppgift i taget
– Alternativa verktyg även i provsituation
– Förberedande prov
– Möjlighet att få ställa frågor i provsituationen
– Att bli satt “på banan” (att sätt igång, att hitta minnet)
– Arbete med elevens intresse och förkunskaper

Läs artiken i sin helhet

school_writing_paper 600x455