Mötesplats Afasi

Mötesplats Afasi är Afasiförbundets verksamhet för att ge personer med afasi möjligheten att behålla och utveckla sin kommunikationsförmåga.

Afasiföreningar runt om i landet ansvarar för Mötesplats Afasi. Mötesplats Afasi finns på cirka 50 platser i landet. I listan till höger visas de orter där Mötesplats Afasi finns.

Träning i digital miljö

Verksamheten finns som en hjälp till självträning där personer med afasi träffas och tränar sitt språk i digital miljö. Handledare finns på plats som ser till att anpassa träningsprogram utifrån de enskilda behov som finns.

Mötesplats och erfarenhetsutbyte

Det finns forum för erfarenhetsutbyte mellan de verksamheter som finns i landet, vilket skapar förutsättningar och möjligheter för att sprida kunskap om ny teknik och nya programvaror.

Det är också en mötesplats för personer med afasi och deras anhöriga som skapar möjligheter till kontakter, att ingå i ett socialt sammanhang och känna samhörighet med andra som har liknande erfarenheter.