Bli medlem

Ett bra sätt att stödja Afasiförbundet och Talknuten och vår verksamhet är att bli medlem.

Länk till “Bli medlem formulär”

Du som blir ny medlem i oktober, november eller december 2022 får även medlemskapet för 2023. Välkommen som ny medlem!

Har du några frågor – Kontakta oss gärna!

e-post info@afasi.se
Telefon 08-545 663 60

Våra medlemmar har afasi, språkstörning eller är anhöriga. Vi välkomnar även medlemskap bland dem som vill stödja vårt arbete. Alla är välkomna och alla behövs!

Afasiförbundet får statsbidrag baserat på antalet föreningar och medlemmar som finns. Ju fler föreningar och ju fler medlemmar desto mer verksamhet kan göras.

Varje lokalförening bestämmer själva medlemsavgift.

Vi arbetar för att människor med afasi eller språkstörning ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra.

Personuppgifter, GDPR
Den 25 maj 2018 börjar GDPR, den nya dataskyddsförordningen, att gälla. Den ersätter därmed den tidigare PUL (personuppgiftslagen). 

Information om Afasiförbundets personuppgiftsbehandling enligt GDPR.