Information om behandling av personuppgifter
– medlemmar

Afasiförbundet i Sverige behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Afasiförbundet i Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Afasiförbundet i Sverige genom att kontakta oss på info@afasi.se. Medlemskapet i Afasiförbundet i Sverige är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Afasiförbundet i Sverige behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, födelseår, adress, e-postadress och IP-nummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Afasiförbundet i Sverige är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Afasiförbundet i Sverige har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.
Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och marknadsföring. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Afasiförbundet i Sverige IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Afasiförbundet i Sverige samarbetar med för nödvändig behandling för Afasiförbundet i Sverige räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina adressuppgifter till det tryckeri som Afasiförbundet i Sverige anlitar för att trycka medlemstidningen för att de ska kunna skicka ut tidningen. Vidare kan vi lämna ut dina personuppgifter till Postnord för utskick av medlemsnyheter. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Afasiförbundet i Sverige behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Afasiförbundet i Sverige kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, så kallad dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@afasi.se Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna Afasiförbundet i Sverige medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.

Om du inte önskar få marknadsföring från oss kan du när som helst kontakta oss på info@afasi.se begära att vi stoppar utskicken.

Sammanfattning

  • Lag om hantering av personuppgifter börjar gälla 25 maj 2018.
  • Om du vill vara medlem i Afasiförbundet och Talknuten måste du godkänna att vi hanterar dina personuppgifter.
  • Om du inte godkänner att Afasiförbundet hanterar dina personuppgifter måste du mejla till info@afasi.se eller ringa 08-545 663 60.