Styrelse och personal

Berit Robrandt Ahlberg valdes om som förbundsordförande vid Afasiförbundets kongress 2022.

Lilian Larsson valdes till ny vice förbundsordförande. Nyval gjordes av Eva-Lena Fungmark, Marika Schütz och Andreas Rier valdes in i styrelsen. Karin Zätterman, Camilla Borgström, Camilla Ejdestig och Bengt Eliasson valdes om som ledamöter.

Styrelse

Berit Robrandt Ahlberg, förbundsordförande
e-post: ordforande@afasi.se
Telefon: 072-512 75 59

Lilian Larsson, vice förbundsordförande
Bengt Eliasson, ledamot
Andreas Rier, ledamot
Camilla Borgström, ledamot
Camilla Ejdestig, ledamot
Karin Zätterman, ledamot
Marika Schütz, ledamot
Eva-Lena Fungmark, ledamot

Valberedning

Lars Berge-Kleber, sammankallande
Ann Ander
Bo Jonasson

Personal

Linda Bergfeldt
Kanslichef/Förbundssekreterare
E-post: linda.bergfeldt@afasi.se
Telefon: 08-545 663 61
Mobil: 070-321 01 02
Skypenamn: linda.afasiforbundet

Anna Nilsson
Föreningsutvecklare
E-post: anna.nilsson@afasi.se
Telefon: 08-545 663 66
Mobil: 072–601 16 76