Styrelse och personal

Vid Afasiförbundets kongress år 2018 valdes ny förbundsstyrelse med Berit Robrandt Ahlberg som ordförande.

En majoritet av styrelsen består av personer med afasi eller annan språkstörning och deras anhöriga. Nästa kongress är framflyttad från 2021 till 13-15 maj 2022.

Styrelse

Berit Robrandt Ahlberg, förbundsordförande
e-post: ordforande@afasi.se
Telefon: 072-512 75 59

Ann Ander, vice förbundsordförande
Bengt Eliasson, ledamot
Bo Jonasson, ledamot
Camilla Borgström, ledamot
Camilla Ejdestig, ledamot
Karin Zätterman, ledamot
Lilian Larsson, ledamot
Tommy Wahlberg, ledamot

Valberedning

Lars Berge-Kleber, sammankallande
Barbro Hallabro-Vaara
Lena Ringstedt

Personal

Linda Bergfeldt
Kanslichef/Förbundssekreterare
E-post: linda.bergfeldt@afasi.se
Telefon: 08-545 663 61
Mobil: 070-321 01 02
Skypenamn: linda.afasiforbundet

Anna Nilsson
Föreningsutvecklare
E-post: anna.nilsson@afasi.se
Telefon: 08-545 663 66
Mobil: 072–601 16 76