Styrelse och personal

Berit Robrandt Ahlberg valdes om som förbundsordförande vid Afasiförbundets kongress 2022.

Lilian Larsson valdes till ny vice förbundsordförande. Nyval gjordes av Eva-Lena Fungmark, Marika Schütz och Andreas Rier valdes in i styrelsen. Karin Zätterman, Camilla Borgström, Camilla Ejdestig och Bengt Eliasson valdes om som ledamöter.

Styrelse

Berit Robrandt Ahlberg, förbundsordförande
e-post: ordforande@afasi.se
Telefon: 072-512 75 59

Lilian Larsson, vice förbundsordförande
Bengt Eliasson, ledamot
Andreas Rier, ledamot
Camilla Borgström, ledamot
Camilla Ejdestig, ledamot
Karin Zätterman, ledamot
Marika Schütz, ledamot
Eva-Lena Fungmark, ledamot

Bild på Afasiförbundets styrelse. Från Vänster till höger: Bengt Eliasson, Camilla Borgström, Camilla Ejdestig, Andreas Rier, Eva-Lena Funmark, Marika Schûtz, Lilian Larsson, Berit Robrandt Ahlberg, Karin Zätterman.

Valberedningen

Lars Berge-Kleber, sammankallande
Ann Ander
Bo Jonasson

Personal

Linda Bergfeldt
Kanslichef/Förbundssekreterare
E-post: linda.bergfeldt@afasi.se
Telefon: 08-545 663 61
Mobil: 070-321 01 02

Sofie Lind
Vikarierande Föreningsutvecklare
E-post: sofie.lind@afasi.se
Telefon: 08-545 663 66
Mobil: 072-601 16 76

Arvsfondsprojektet Levla upp

Ester Hedberg
Projektledare
E-post: ester.hedberg@afasi.se
Mobil: 0700 – 332 993

Föräldraledig

Anna Nilsson
Föreningsutvecklare (föräldraledig från och med 11 september 2023 till och med 1 oktober 2024)
E-post: anna.nilsson@afasi.se
Telefon: 08-545 663 66
Mobil: 072–601 16 76