Afasiförbundet samarbetar regelbundet med andra organisationer inom olika projekt.

Inlämnad ansökan: Spelprojektet Levla upp

Afasiförbundet har den 1 juli 2022 lämnat i ansökan till Arvsfonden om det tvååriga spelprojektet Levla upp. Då intresset för projektet är så stort i Afasiföreningarna och Mötesplats Afasi har förbundsstyrelsen beslutat att inleda med ett förarbete med att åka runt och träffa grupper med personer med afasi och prata spel. Vi kommer även att hålla digitala möten. Under hösten reser Afasiförbundets föreningsutvecklare Anna Nilsson ut och pratar spel tillsammans med representanter från Begripsam.

För mer information, kontakta e-post: Anna Nilsson eller telefon 08-545 663 66.

NKC, Nationellt kompetenscenter för förvärvad hjärnskada

Afasiförbundet och Personskadeförbundet RTP är medsökande i Hjärnskadeförbundet Hjärnkrafts 3-åriga Arvsfondsprojekt för att bygga ett digitalt nationellt kompetenscenter för förvärvade hjärnskador. Projektet drog i gång i april 2022 och har en lång rad samarbetspartners. Representanter från Afasiförbundet sitter med i flera av projektets arbetsgrupper samt i styrgruppen.

Projektledare e-post: Ingela Ljunggren Thörnblad.

Avslutat projekt: DigiKog 

Afasiförbundet är medsökande i Begripsams arvsfondsprojekt DigiKog som startade år 2019. Digikog ska utveckla metoder för att implementera den nya ISO-standarden ISO 21801-1: Cognitive Accessibility – Part 1: General Guidelines. Utvecklingsarbetet utgår bland annat från Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, universell utformning och etablerade principer för tillgänglighet. 

Afasiförbundet deltar bland annat i olika tester, i workshops med myndigheter och företag samt i DigiKogs expertgrupp. 
Länk till projektet DigiKog

Avslutat projekt: Referensgrupp i Rätt från början

Funktionsrätt Sverige driver projektet Rätt stöd från början som startade år 2019. Där är Afasiförbundet med i projektets referensgrupp. Länk till Rätt från börjans webbplats 

Det treåriga projektet drivs av Funktionsrätt Sverige och är finansierat av Allmänna arvsfonden. Projektet drivs i samarbete med Certec i Lund. Med projektet vill Funktionsrätt Sverige bidra till förverkligandet av ett samhälle för alla, genom att:

  • stärka kunskapen om universell utformning och skapa strategier och metoder för att arbeta med Universell utformning.
  • bidra till skapandet av inkluderande miljöer, tjänster och verksamhet främst inom utbildningsområdet, bostadssektorn och arbetsmarknaden.


Avslutat projekt: Begriplig text

19 råd för att skriva tillgängligt
Inom projektet Begriplig text gjordes tester av vad som görs en text lätt att läsa och förstå. Utifrån testerna togs 19 råd fram som publicerades i bokform samt på en webbplats. Länk till Begriplig text webbplats och 19 råd för att skriva begripligt 

Filmer Begriplig text
Begriplig text har tagit fram fyra filmer där tre personer som har afasi, språkstörning respektive dyslexi och ADHD möter textmakthavare, det vill säga kommunikatörer som dagligen arbetar med text till en offentlig publik.
Länk till Begriplig texts filmer

Bild på en fyr, omslag för 19 råd för att skriva begripligt
Bild på omslag till boken 19 råd för att skriva begripligt