År 2022

Riksmedier

DN, Dagens Nyheter – Skollagen fungerar inte för funktionsnedsatta elever
Altinget – Ge rätt stöd till personer med språkstörning
Kollega – Svårt att ha ersättning och jobba ideellt
Skolvärlden Skolan måste bli bättre på att fånga upp elever med språkstörning
TV4 nyheter Larm om bristande stöd till afasipatienter – får inte träffa logoped
Modern Psykologi 9-10/2022 När språket inte lyder (tryckt tidning)
Modern Psykologi 9-10/2022 Jag kunde bara säga trafik (tryckt tidning)
Modern Psykologi 9-10/2022 Jag vaknade och kunde inte prata (tryckt tidning)
Altinget Slopa inte finansieringen för att säkra likvärdigheten för elever med funktionsnedsättning, Edholm

Altinget Utbildning Årets mest lästa debatter

Lokal press och media

Barometern Logopeder behövs i primärvården
Vimmerby tidning Logopeder behövs i primärvården
Västerviks tidning Logopeder behövs i primärvården
Oskarhamns tidningen Logopeder behövs i primärvården
Dagens Hultsfred Logopeder behövs i primärvården
Dagens Kalmar Logopeder behövs i primärvården
Tidningen Ångermanlänningen Det behövs logopeder i primärvården – borde vara självklara på vårdcentraler
Gefle Dagblad Logopeder behövs i primärvården
Ljusnan Logopeder behövs i primärvården
Ljusdalsposten Logopeder behövs i primärvården
Söderhamnkuriren Logopeder behövs i primärvården
VK, Västerbotten Kuriren Öka tillgången till logopeder i primärvården (tryck och webb)
Kungsbackaposten Logopeder behövs i primärvården
SN, Sörmlands nytt Logopeder behövs i sörmländsk primärvård
Hudiksvalls tidningen Logopeder behövs i primärvården
Örnsköldsviks Allehanda Glöm inte de afasidrabbade – logopeder behövs i primärvården
KK, Katrineholms Kuriren Logopeder behövs i primärvården
NWT, Nya Wärmlands Tidning Logopeder behövs i primärvården
Hallands nyheter Logopeder behövs i primärvården
Arbetarbladet Logopeder behövs i primärvården
Dagens Vimmerby Logopeder behövs i primärvården
Dagens Hultsfred Logopeder behövs i primärvården
Sundsvalls Tidning Öka tillgången till logopeder i primärvården
Sydsvenskan papperstidning (20220917) och digitalt Region Skåne bryter mot nationella riktlinjer Vård vid stroke
Helsingborgs Dagblad papperstidning (20220917) och digitalt Region Skåne bryter mot nationella riktlinjer Vård vid stroke
LT, Länstidningen: Östersund Ingen ska sakna en logoped
Dagens Vimmerby: Fortsatt ojämlik tillgång till logoped
KK, Katrineholms-Kuriren: Ingen ska sakna en logoped
Gefle Dagblad: Ingen ska sakna en logoped
PT, Piteå Tidning: Ingen ska sakna en logoped Norrbottens-Kuriren, Ingen behövande ska bli utan logopedhjälp
Hela Hälsingland, Ingen ska sakna en logoped
Arbetarbladet, Ingen ska sakna en logoped
Barometern, Fortsatt ojämlik tillgång till logopeder
ÖP, Östersunds Posten, Strokepatienter har rätt att få träffa en logoped
Nerikes Allehanda, För få får träffa logoped efter en stroke
NWT, Nya Wermlands-tidningen, Fortsatt ojämlik tillgång till logopeder
Folkbladet, Strokepatienter riskerar utanförskap och psykisk ohälsa
Smålandsposten, Fortsatt ojämlik tillgång till logopeder
Dagens Kalmar Fortsatt ojämlik tillgång till logopeder
Folkbladet Östergötland Strokepatienter riskerar utanförskap och psykisk ohälsa (papperstidning)
Ljusnan Stora skillnader i vem som får träffa en logoped (papperstidning)
Söderhamnkuriren Stora Skillnader i vem som får träffa en logoped (papperstidning)
Ljusdals Posten Stora skillnader i vem som får träffa en logoped (papperstidning)
Dagens Kalmar Fortsatt ojämlik tillgång till logopeder (papperstidning)
Gefle Dagblad Logopeder behövs i primärvården
Ljusnan Logopeder behövs i primärvården
Ljusdalsposten Logopeder behövs i primärvården
Söderhamnkuriren Logopeder behövs i primärvården
VK, Västerbotten Kuriren Öka tillgången till logopeder i primärvården
Kungsbackaposten Logopeder behövs i primärvården
SN, Sörmlands nytt Logopeder behövs i sörmländsk primärvård
Hudiksvalls tidningen Logopeder behövs i primärvården
Örnsköldsviks Allehanda Glöm inte de afasidrabbade – logopeder behövs i primärvården
KK, Katrineholms Kuriren Logopeder behövs i primärvården
NWT, Nya Wärmlands Tidning Logopeder behövs i primärvården
Hallands nyheter Logopeder behövs i primärvården
Arbetarbladet Logopeder behövs i primärvården
Dagens Vimmerby Logopeder behövs i primärvården
Dagens Hultsfred Logopeder behövs i primärvården
Sundsvalls Tidning Öka tillgången till logopeder i primärvården
Sydsvenskan papperstidning (20220917) och digitalt Region Skåne bryter mot nationella riktlinjer Vård vid stroke
Helsingborgs Dagblad papperstidning (20220917) och digitalt Region Skåne bryter mot nationella riktlinjer Vård vid stroke
LT, Länstidningen: Östersund Ingen ska sakna en logoped
Dagens Vimmerby: Fortsatt ojämlik tillgång till logoped
KK, Katrineholms-Kuriren: Ingen ska sakna en logoped
Gefle Dagblad: Ingen ska sakna en logoped
PT, Piteå Tidning: Ingen ska sakna en logoped Norrbottens-Kuriren, Ingen behövande ska bli utan logopedhjälp
Hela Hälsingland, Ingen ska sakna en logoped
Arbetarbladet, Ingen ska sakna en logoped
Barometern, Fortsatt ojämlik tillgång till logopeder
ÖP, Östersunds Posten, Strokepatienter har rätt att få träffa en logoped
Nerikes Allehanda, För få får träffa logoped efter en stroke
NWT, Nya Wermlands-tidningen, Fortsatt ojämlik tillgång till logopeder
Folkbladet, Strokepatienter riskerar utanförskap och psykisk ohälsa
Smålandsposten, Fortsatt ojämlik tillgång till logopeder
Dagens Kalmar Fortsatt ojämlik tillgång till logopeder
Folkbladet Östergötland Strokepatienter riskerar utanförskap och psykisk ohälsa (papperstidning)
Ljusnan Stora skillnader i vem som får träffa en logoped (papperstidning)
Söderhamnkuriren Stora Skillnader i vem som får träffa en logoped (papperstidning)
Ljusdals Posten Stora skillnader i vem som får träffa en logoped (papperstidning)
Dagens Kalmar Fortsatt ojämlik tillgång till logopeder (papperstidning)
Sydsvenskan Efter trettio år med hjälp kan Helena nu klara sig själv
Skånska Dagbladet Utan konto inga pengar – inga pengar inget konto
Landskrona Direkt Afasiföreningen firade Mårten
Ljusnan Mentorer ska stötta och hjälpa de med afasi