Afasidagen 2022

Temat för Afasidagen 2022 är “Ökad tillgång till kommunikativ rehabilitering inom primärvården”.

Trots att förekomsten av stroke har minskat har andelen som får afasi efter en stroke varit oförändrad de senaste decennierna. Cirka 30 procent av alla som får en förstagångsstroke får afasi, visar forskarna Angelina Grönberg, Ingrid Henriksson med flera i en studie vid Lunds universitet (2022). Svårighetsgraden av afasi vid insjuknandet var också oförändrat. Majoriteten, 61 procent, av dem som får afasi får svår till global afasi. Graden av afasi är en viktig prognostisk faktor för återhämtning.

I den senaste Riksstroke-rapporten (2021) framgår det att endast fyra av tio patienter som har rapporterade talsvårigheter efter en stroke hade getts möjlighet att träffa en logoped för bedömning och/eller behandling. Tillgången till logopeder för bedömning av talsvårigheter/afasi varierade dessutom kraftigt mellan regionerna, från 40 procent till 77 procent (Figur 60e, sidan 194, Riks Stroke, 2021).

Parallellt med detta har rehabskulden efter pandemin vuxit sig stor och regionerna tvingas prioritera hårt. Afasiförbundet erfar att flera regioner har lagt förslag på – eller redan genomfört, nedskärningar kring rehabiliering inom neuro-området. Detta går stick i stäv med Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vård vid stroke.

– Afasi är en livslång funktionsnedsättning. Bristande möjlighet till kommunikativ rehabilitering påverkar den som lever med afasi, såväl som dennes anhöriga, på ett genomgripande sätt. Många riskerar att bli isolerade från övriga samhället och utveckla psykisk ohälsa, säger Berit Robrandt Ahlberg, Afasiförbundets ordförande.

Lokala Aktiviteter
Under Afasiveckan arrangeras olika lokala aktiviteter. Flera föreningar kommer att finnas ute på centrala platser för att informera om sin verksamhet. Vi kommer att lägga upp bilder från lokala aktiviteter på Facebook och Instagram. Följ oss gärna!

Facebook: Afasiförbundet | Facebook
Instagram: @afasiforbundet_talknuten

Här hittar du kontaktuppgifter till din lokalförening

Press och debatt

TV4 nyheter Larm om bristande stöd till afasipatienter – får inte träffa logoped

Tidningen Ångermanlänningen Det behövs logopeder i primärvården – borde vara självklara på vårdcentraler
Arbetarbladet Logopeder behövs i primärvården
Dagens Vimmerby Logopeder behövs i primärvården
Dagens Hultsfred Logopeder behövs i primärvården
Sundsvalls Tidning Öka tillgången till logopeder i primärvården
VK, Västerbotten Kuriren Öka tillgången till logopeder i primärvården
Kungsbackaposten Logopeder behövs i primärvården
SN, Sörmlands nytt Logopeder behövs i sörmländsk primärvård
Hudiksvalls tidningen Logopeder behövs i primärvården
Örnsköldsviks Allehanda Glöm inte de afasidrabbade – logopeder behövs i primärvården
KK, Katrineholms Kuriren Logopeder behövs i primärvården
NWT, Nya Wärmlands Tidning Logopeder behövs i primärvården
Hallands nyheter Logopeder behövs i primärvården
Gefle Dagblad Logopeder behövs i primärvården
Ljusnan Logopeder behövs i primärvården
Ljusdals Posten Logopeder behövs i primärvården
Söderhamnkuriren Logopeder behövs i primärvården
Barometern Logopeder behövs i primärvården
Vimmerby tidning Logopeder behövs i primärvården
Västerviks tidning Logopeder behövs i primärvården
Oskarhamns tidningen Logopeder behövs i primärvården
Dagens Hultsfred Logopeder behövs i primärvården
Dagens Kalmar Logopeder behövs i primärvården

Afasiförbundet har tillsammans med Afasiföreningen i Skåne, Logopedförbundet och Skåne-logoped fått ett par publiceringar i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad som berör det frågeområde som Afasidagen 2022 belyser.

Region Skåne bryter mot Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid stroke