Remissvar om Ansvarsfull vård

Hjärnkraft och Afasiförbundet har skrivit ett gemensamt remissyttrande om Ansvarsfull vård (SOU 2013:44). Svaret är ett komplement till Handikappförbudens remissvar. En fråga som lyfts i remissvaret är verktyg för förbättrad kommunikation samt språkbarriärer. Förbunden påminner om att barriärerna blir än…