Tisdagsaktionen utanför Riksdagen

Tisdagsaktionen samlades återigen på mynttorget utanför Riksdagen. Där diskuterade tisdagsaktionen med riksdagsledamöter om undantagen i regeringens lagförslag om bristande tillgänglighet som diskriminering. En heltäckande lagstiftning behövs! Socialminister Göran Hägglund var en av ministrarna som stannade till för att prata om lagförslaget. Länk…

Vårdanalys rapport om apoteksomregleringen, vårdvalet, vårdgarantin och kömiljarderna

Myndigheten för vårdanlays har kommit med sin slutrapport “Låt den rätte komma in – Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksromregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och kömiljarden? Vårdanalys bedömning är bland annat att reformerna har främjat tillgängligheten för en majoritet av befolkningen, men för…

Tisdagsaktionen på plats

Tisdagsaktionen samlades på mynttorget utanför Riksdagen för att vara en resurs för riksdagsledamöter när det gäller regeringens lagförslag att bristande tillgänglighet ska ses som en form av diskriminering. Enligt det förslag som regeringen lagt kommer 93 procent av verksamheter inom hälso- och…

FN:s förhör med företrädare för Sveriges regering

Idag startar förhöret i Geneve med företrädare för regeringen om hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Afasiförbundets ordförande Lars Berge Kleber som också finns med i Handikappförbundens styrelse är på plats i Genève tillsammans med Ingrid Burman, ordförande…

Dokussåpor på sjukhus är ett etiskt problem

I en debattartikel i Svenska Dagbladet menar Afasiförbundets ordförande Lars Berge-Kleber tillsammans med andra företrädare i Statens Medicinetiska råd, SMER, att dokusåpor i TV är ett etiskt problem. – Tv-inspelning i sjukvårdsmiljö blir allt vanligare. Vi uppmanar nu landstings- och sjukhusledningar att inte…

Tisdagsaktionen startar

Tisdagen den 25 mars deltog Afasiförbundet tillsammans med andra funktionshinderorganisationer i Tisdagsaktionen. Tisdagsaktionen agerade utanför riksdagen på Mynttorget för att uppmärksamma riksdagsledamöterna på undantagen som urholkar regeringens proposition om bristande tillgänglighet som diskriminering. Jonas Sjöstedt (V) visade sitt stöd för Tisdagsaktionen. Tisdagsaktionens/funktionshinderrörelsens kraftsamling…

Bristande tillgänglighet i kollektivtrafiken

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har presenterat sina öppna jämförelser av kollektivtrafiken i landet. Skillnaderna mellan länen fortsätter att vara stora när det gäller hur tillgängliga de bussar som kör kollektivtrafik är. Sämst är det i Södermanlands län och Västerbottens län. –…

Torsdagsaktionen i debattartikel i Svenska Dagbladet

Torsdagsaktionen, där Afasiförbundet ingår, skriver idag en debattartikel i Svenska Dagbladet om regeringens lagförslag om att bristande tillgänglighet ska ingå i diskrimineringslagen. Torsdagsaktionen menar att lagförslaget inte kommer i någon större utsträckning att bidra till ett samhälle där fler kan delta på lika villkor.…