Ordrika barn beror på gen

Det finns ett direkt samband mellan antalet ord vid 15-18 månaders ålder och variationen av en viss gen. Fyndet ger nya insikter i hur vi människor erövrar det talade språket. Tack vare forskning kring olika språkstörningar och dyslexi har…

Riksgymnasiet firar 30 år

Riksgymnasiet för döva och hörselskadade är Sveriges enda riksgymnasium för elever med dövhet och hörselnedsättning. Här går även elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning och grav eller generell språkstörning. I år har Riksgymnasiet erbjudit utbildning för elever med hörselnedsättning i…

Ökade krav på tillgänglighet i skolor

Från och med årsskiftet måste skolor och förskolor ha blivit bättre på att arbeta med tillgänglighet för elever med funktionsnedsättningar. Den nya lagstiftningen ställer ökade krav på tillgänglighet, framhåller Greger Bååth, generaldirektör på SPSM, Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Läs mer i…

Tidsgränser gör inte människor friska

“Tidsgränser gör inte människor friska”, det säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, i en kommentar till SVTs uppgifter om Försäkringskassans nya statistik. Den visar att antalet långtidssjukskrivna ökar snabbare än på mycket länge. Läs hela pressmeddelandet 

Namninsamlingen överlämnad till SKL

Delar av Afasiförbundets styrelse Lars Berge-Kleber, Ann Ander och Karin Zätterman lämnade idag över namninsamlingen “Anställ fler logopeder som arbetar med afasi i landsting och kommuner”. Hans Karlsson chef för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL  Hälso och omsorgsavdelning tog…