Män dåliga på strokesymtom

Förra året fick nästan 13 000 män i Sverige stroke. Men risken är stor att många inte känner igen symtomen. Män är nämligen betydligt sämre än kvinnor på det livsviktiga AKUT-testet, visar mätningar som Nationella strokekampanjen har gjort.

Tisdagsaktionen agerar

Tisdagsaktionen samlades som vanligt utanför Riksdagen för att uppmärksamma riksdagsledamöterna på undantagen i regeringens förslag om ny diskrimineringslag. Undantagen i förslaget innebär att 93 procent av verksamheter inom hälsa och sjukvård inte kommer att behöva följa den nya lagen. Länk…

Tisdagsaktionen utanför Riksdagen

Tisdagsaktionen samlades återigen utanför Riksdagen för att informera riksdagsledamöterna vad regeringens lagförslag om tillgänglighet som en form av diskriminering innebär. Förslaget innebär att 90 procent av transportbranschen inte kommer att behöva följa den nya diskrimineringslagen. Regeringen vill undanta företag som har färre…

Nya behandlingsmöjligheter för hjärntrötthet

Forskare vid Sahlgrenska akademin har med mycket goda resultat testat två nya behandlingsmetoder för hjärntrötthet. Den centralstimulerande läkemedelssubstansen metylfenidat kan ge effektiv lindring åt personer som lider av hjärntrötthet. –Substansen botar inte besvären och smärtan, men eftersom den minskade…

Inspirationskurs för yngre med afasi

Välkommen till Afasiförbundets inspirationskurs för yngre med afasi den 27-29 oktober. Kursen riktar sig till dig som har afasi och är mellan 20-50 år och antingen är engagerad i någon av våra föreningar eller kan tänka dig att bli det. Gör din anmälan innan den…

Namninsamlingen gav över 6000 namn

Afasiförbundet har fått in 6272 namn i vår namninsamling för att fler logopeder som arbetar med afasi ska anställas i landsting och kommuner! Tack för ett fantastiskt engagemang till alla som varit ute med namnlistor och tack till alla som skrivit på!…