Tecken i tiden på förskolor

För ett år sedan försvann språkförskolan från Nyhamnsläge och ersattes av en ”rullande”variant. Samtidigt lär sig fler pedagoger att stödteckna när de pratar med barnen. Det skriver Helsingborgs Dagblad i en artikel. Läs hela artikeln i Helsingsborgs Dagblad

Funktionshinderperspektiv saknas i “En digital agenda”

Handikappförbunden saknar funktionshinderperspektiv i delbetänkandet “En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13)” från Digitaliseringskommissionen. Digital teknik kan fungera inkluderande men också exkluderande. Digitala verktyg som används i skolan, för elever, personal och…