Torsdagsaktionen i väntan

Torsdagsaktionen samlades återigen utanför Rosenbad för att dela ut flygblad till ministrar på väg till veckans regeringssammanträde. Det är nu 40 dagar kvar till regeringens lagförslag ska lämnas till riksdagen om att se bristande tillgänglighet som diskriminering.

Remissvar om Ansvarsfull vård

Hjärnkraft och Afasiförbundet har skrivit ett gemensamt remissyttrande om Ansvarsfull vård (SOU 2013:44). Svaret är ett komplement till Handikappförbudens remissvar. En fråga som lyfts i remissvaret är verktyg för förbättrad kommunikation samt språkbarriärer. Förbunden påminner om att barriärerna blir än…