Talknutens kollo samlade barn och ungdomar

Talknuten har haft sitt sjunde kollo i rad för barn och ungdomar med språkstörning. Tillsammans med ledare samlades 15 barn och ungdomar på Domaruddens friluftsgård utanför Åkersberga i Stockholms län. Det var fyra härliga dagar med mycket glädje och skratt. Några kommentarer från…

Myndigheter backar i tillgänglighetsarbetet

Endast nio av 285 myndigheter uppfyller Myndigheten för delaktighets 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar årets uppföljning. Detta trots att det gått 13 år sedan regeringen slog fast i förordning 2001:526 att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på en myndighet och att besöka den.

Fyra av tio myndigheter, 119 stycken, har sedan ifjol backat i det grundläggande tillgänglighetsarbetet och 81 myndigheter uppfyller inte hälften av kriterierna. Ingen av landets domstolar, polismyndigheter, museer och högskolor lever upp till samtliga kriterier.

Länk till Myndigheten för delaktighets rapport