Skolor för elever i behov av särskilt stöd vanligast i Stockholm

Fristående skolor som bara tar emot elever i behov av särskilt stöd blir fler, särskilt i Stockholm. Kartläggning visar att möjligheten att välja dessa skolor varierar beroende på var du bor.

Läs mer i artikel i Skolvärlden

Kritor