Flera partier otydliga om statsbidragen

SocialstyrelsenHandikappförbunden har frågat partierna hur de tänker agera framöver i fem frågor som är viktiga för människor med funktionsnedsättning.

Fråga – Är ni beredda att i regeringsställning efter valet 2014, genomföra en årlig uppräkning av statsbidragen och tillföra nya medel när samhället godkänner nya aktörer?

Enkäten visar att fyra partier svarar ett tydliga Ja. Det är Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Övriga partier ger oklara svar och/eller vill göra en översyn.

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska samhällets olika aktörer samverka med funktionshindersrörelsen i alla frågor som rör människor med funktionsnedsättning. Funktionshindersrörelsen ska även involveras och medverka i övervakningen av konventionens genomförande.

– Funktionshindersrörelsen fyller en mycket viktig roll för både medlemmar som samhället i stort. Nu uppmanar vi samtliga partier att lyfta funktionshindersfrågorna i valrörelsen och satsa på en långsiktig finansiering för den ideella sektorns arbete, säger Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden.