De flesta partier vill förändra rehabiliteringskedjan

Handikappförbunden har frågat partierna hur de tänker agera framöver i fem frågor som är viktiga för människor med funktionsnedsättning. Den första frågan handlar om rehabilitering.

På enkäten svarade de flesta partier att de är villiga att förändra rehabiliteringskedjan så att ingen blir av med sin sjukpenning utan att ha fått adekvata rehabiliteringsinsatser.

Länk till mer information och partiernas svar

HSO Logo färg 604x381