Oklart vad som hjälper vid dyslexi

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, har sett över vilka pedagogiska metoder som hjälper vid läs- och skrivsvårigheter orsakade av dyslexi. Utöver att ljuda bokstäver är det oklart vad som fungerar.

Länk till inslag i Sveriges Radio