Afasiförbundet remissinstans e-legitimation

Afasiförbundet är remissinstans för regeringens utredning "En säker och tillgänglig e-legitimation".

Afasiförbundet är remissinstans för regeringens utredning “En säker och tillgänglig e-legitimation” (SOU 2023:61).

Det innebär att Afasiförbundets yttrande kommer att läggas på regeringens webbplats. Svaret ska vara inne senast den 31 januari 2024.

– Afasiförbundet är glada att vårt arbete för digital delaktighet och en e-legitimation som ska vara användbar och tillgänglig för alla, uppmärksammats och att regeringen vill ta del av våra medlemsgruppers perspektiv, säger Berit Robrandt Ahlberg, Afasiförbundets ordförande.

Länk till utredningen “En säker och tillgänglig e-legitimation” (SOU 2023:61)