Vårt remissvar e-legitimation

Afasiförbundet är remissinstans på utredningen "En säker och tillgänglig statlig e-legitimation" (SOU 2023:61)

Afasiförbundet är remissinstans på utredningen “En säker och tillgänglig statlig e-legitimation” (SOU 2023:61)

Afasiförbundet välkomnar en statlig, säker och tillgänglig e-legitimation. Det är avgörande att grupper som idag utesluts
från att använda e-legitimation ges möjlighet till det.

Anpassningar måste göras omgående, exempelvis så att
ställföreträdande kan använda e-legitimationen på uppdrag av sin huvudman.

Vi anser att e-legitimationen ska hålla högsta säkerhetsnivå i
linje med eIDAS-förordningen.

Afasiförbundet anser inte att en egenavgift ska tas ut för att
delvis finansiera den statliga e-legitimationen.

Läs hela Afasiförbundets yttrande här