Tillsammanspriset

Afasiföreningen i Stockholms län med flera föreningars nätverk Hjärna Tillsammans är en av tre finalister i Tillsammanspriset - patienter och vård i samverkan.

Afasiföreningen i Stockholms län, Afasicenter, med flera föreningars nätverk “Hjärna Tillsammans” är en av tre finalister i Tillsammanspriset – patienter och vård i samverkan.

Hjärna Tillsammans driver det Arvsfondsfinansierade projektet “Hjärna Må Bra”. Afasiföreningen i Stockholms Län är projektägare. Afasiföreningen fortsätter att hålla samman nätverket Hjärna Tillsammanns. Nätverket samverkar med alla stora rehabkliniker i Stockholms län.

Hjärna tillsammans är en av tre finalister till Tillsammanspriset – patienter och vård i samverkan. Det delas ut den 16 november klockan 13-15.30 i ett webbsänt seminarium under Nationella Patientdagen 2023.