Mindre stöd till elever i Norrköping

Vi vill att skolans huvudmän i Norrköping prioriterar stärkta resurser till elevhälsan så att barn med språkliga svårigheter får det stöd de förtjänar. En nedmontering av den logopediska kompetens som finns inom kommunen är ett hårt slag mot dessa barn och deras familjer, men också mot skolans personal som lämnas vind för våg utan kvalificerat stöd.

Norrköping var en gång en förebild i att ge bra stöd till elever med språkliga svårigheter. Nu minskar stödet drastiskt och logopederna har blivit färre.

Afasiförbundet/Talknuten debatterar tillsammans med Logopedförbundet och flera andra föreningar om det minskade logopedstödet till elever med funktionsnedsättning i Norrköpings skolor,

“Vi vill att skolans huvudmän i Norrköping prioriterar stärkta resurser till elevhälsan så att barn med språkliga svårigheter får det stöd de förtjänar. En nedmontering av den logopediska kompetens som finns inom kommunen är ett hårt slag mot dessa barn och deras familjer, men också mot skolans personal som lämnas vind för våg utan kvalificerat stöd.”

Länk till debattartikel i Norrköpings Tidning Utsatta barn får mindre stöd logopederna försvinner en efter en