Rapport – Den hjärnvänliga arbetsplatsen

Arbetsmiljöverket har kommit med en kunskapssammanställning om “Den hjärnvänliga arbetsplatsen – kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö”. Rapporten lyfter hur viktigt det är att anpassa arbetsplatser utifrån kognitiva aspekter såsom exempelvis språk, exekutiva funktioner, minne, uppmärksamhet och spatiala förmågor. Länk till rapporten…

Män dåliga på strokesymtom

Förra året fick nästan 13 000 män i Sverige stroke. Men risken är stor att många inte känner igen symtomen. Män är nämligen betydligt sämre än kvinnor på det livsviktiga AKUT-testet, visar mätningar som Nationella strokekampanjen har gjort.

Tisdagsaktionen agerar

Tisdagsaktionen samlades som vanligt utanför Riksdagen för att uppmärksamma riksdagsledamöterna på undantagen i regeringens förslag om ny diskrimineringslag. Undantagen i förslaget innebär att 93 procent av verksamheter inom hälsa och sjukvård inte kommer att behöva följa den nya lagen. Länk…

Tisdagsaktionen utanför Riksdagen

Tisdagsaktionen samlades återigen utanför Riksdagen för att informera riksdagsledamöterna vad regeringens lagförslag om tillgänglighet som en form av diskriminering innebär. Förslaget innebär att 90 procent av transportbranschen inte kommer att behöva följa den nya diskrimineringslagen. Regeringen vill undanta företag som har färre…