Tidningen Afasi med tema hälsa

Tidningen Afasi har kommit med sitt andra nummer för året. I detta nummer är fokus på hälsa och innehåller tips och idéer på hur man kan öka sin hälsa genom att träna hemma, i grupp eller i Afasiföreningarna.

För dig som vill få tidningen uppläst finns nu Tidningen Afasi som ljudfil.

Länk till Tidningen Afasi som ljudfil