Rapport – Den hjärnvänliga arbetsplatsen

Arbetsmiljöverket har kommit med en kunskapssammanställning om “Den hjärnvänliga arbetsplatsen – kognition, kognitiva funktionsnedsättningar och arbetsmiljö”.

Rapporten lyfter hur viktigt det är att anpassa arbetsplatser utifrån kognitiva aspekter såsom exempelvis språk, exekutiva funktioner, minne, uppmärksamhet och spatiala förmågor.

Länk till rapporten “Den hjärnvänliga arbetsplatsen”