Tisdagsaktionen utanför Riksdagen

Tisdagsaktionen samlades återigen utanför Riksdagen för att informera riksdagsledamöterna vad regeringens lagförslag om tillgänglighet som en form av diskriminering innebär.

Förslaget innebär att 90 procent av transportbranschen inte kommer att behöva följa den nya diskrimineringslagen. Regeringen vill undanta företag som har färre än 10 anställda från lagen.

Länk till regeringens förslag på tillgänglighet som diskrimineringsgrund