Vinnare utsedda i Post- och telestyrelsens innovationstävling

Post- och telestyrelsen (PTS) har utsett åtta vinnare i sin innovationstävling”Från studier till arbete”. Bland vinnarna är företaget Myra Industriell Design AB som ska arbeta med att ta fram bättre tillgänglighet i färdtjänsten för personer med afasi och nedsatt läs-/skriv-/talförmåga.

Länk till pressmeddelande om vinnarna i innovationstävlingen