Tisdagsaktionen agerar

Tisdagsaktionen samlades som vanligt utanför Riksdagen för att uppmärksamma riksdagsledamöterna på undantagen i regeringens förslag om ny diskrimineringslag. Undantagen i förslaget innebär att 93 procent av verksamheter inom hälsa och sjukvård inte kommer att behöva följa den nya lagen.

Länk till regeringens förslag på bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund

Tisdagsaktionen 6 maj 2014