Patienternas delaktighet i vården – sämst i Sverige

En internationell undersökning av vårdupplevelser visar på att Sverige är ett av de länder som har sämst resultat när det gäller patienternas delaktighet i vården.

Mer samverkan krävs och nya metoder för att tillvarata patienternas kraft, skriver Afasiförbundets ordförande Lars Berge-Kleber tillsammans med övriga som sitter i patientrådet vid Myndigheten för vårdanalys på DN Debatt. Patienter kan och vill vara med och utforma sin vård. Ska vården tänka nytt är det hög tid att bjuda in patienterna.

Myndigheten för vårdanalys har följande förslag:

1. Skapa långsiktiga arenor för patienter och professioner att tillsammans utveckla nya lösningar för hur delaktighet, vård och behandling kan utvecklas. Stötta vården att snabbt omsätta resultaten i praktisk handling som kommer alla patienter till del.

2. Prioritera resurser till forskning om nyttan med att involvera patienter i utvecklingsarbetet och hur vården kan göra detta på ett ändamålsenligt och framgångrikt sätt. Integrera forskningen och utveckling så att forskningens resultat tillgängliggörs i praktiken snabbare än i dag.

3. Fortsätt utveckla system att följa vårdens resultat och tillsammans med patienter identifiera och använda instrument som bättre beskriver de resultat som är viktiga för patienterna i vård och egenvård.

Läs hela artikeln på DN Debatt

Länk till Myndigheten för vårdanalys och mer information om rapporten “Vården ur patienternas perspektiv”

Vården ur patienternas perspektiv500x720