Nytt forskningsnätverk översätter Afasitest

Idag finns flera olika tester i Sverige för att bedöma och fastställa brister och svagheter i en persons språkliga förmåga. Det nybildade svenska afasiforskningsnätverket får 100 000 kronor i bidrag av Afasifonden för att ta fram ett afasitest som alla ska använda. Bakom fonden står Afasiförbundet.

– Vi delar ut det största belopp någonsin sedan fonden inrättades. Styrelsen har bedömt att det är viktigt att kunna jämföra afasipatienter nationellt och med detta initiativ skapas förutsättningar för detta. Det kommer att gagna både afasipatienter och den framtida forskningen om afasi, säger Lars Berge-Kleber, Afasiförbundets ordförande.

Läs hela Afasiförbundets pressmeddelande i nyhetsrummet My news desk
Länk till pressmeddelandet i pdf-format

Länk till Afasifonden
Länk till nyheten på Forskning.se

Monica Blom Johansson600x556