Helgkonferens för föräldrar som har barn med språkstörning

Föräldrar som har barn med språkstörning bjuds in till en helgkonferens på Furuboda folkhögskola utanför Åhus i Skåne den 20-22 mars. Konferensen anordnas av Talknuten inom Afasiförbundet i samarbete med Riksförbundet DHB och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Det kommer att bjudas på intressanta föreläsningar och tid för erfarenhetsutbyte mellan föräldrar. Se vidare i inbjudan. OBS! Nytt datum för sista anmälningsdag – den 25 februari!

För frågor kontakta Talknutens handläggare på e-post talknuten@afasi.se eller telefon 08-545 663 64.

Bli medlem i Afasiförbundet och Talknuten

Länk till inbjudan föräldrakonferens Mitt Unika Barn

Annons MUB 2015