Föreläsning för föräldrar som har barn med språkstörning

Afasiförbundet och Talknuten bjuder in föräldrar i Skåne till en föreläsning och erfarenhetsutbyte den 24 februari.
Föreläsare är Wern Palmius, rådgivare, inom Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som talar om rätten till stöd och anpassningar i skolan.

Länk till inbjudan till föräldraföreläsning

För mer information kontakta Talknutens handläggar på e-post talknuten@afasi.se eller telefon 08-545 663 64.

 

Barn med laptop 600x402