Vi vill bli fler!

Stöd Afasiförbundet och vårt arbete med afasi och språkstörning med ditt medlemskap! Antalet medlemmar ligger till grund för hur mycket statliga och lokala bidrag vi får. Bidragen är i sin tur avgörande för vilken verksamhet, kommunikation och vilket opinionsbildande arbete som Afasiförbundet och våra föreningar har möjlighet att bedriva. Ditt medlemskap gör skillnad. Dela och sprid gärna!