“Läk ihop vården”

“Barn med funktionsnedsättningar kastas mellan olika enheter utan att någon tar ett helhetsansvar, skriver gästkrönikören och professorn Christopher Gillberg” på GP:s debattsida. (…) Om man på ”autismenheten” får en autismdiagnos före fem års ålder kan man kanske få en viss förtur (vilket betyder tre till arton månader senare) till autisminsatser inom habiliteringen, dock inte till mera holistiska hjälpinsatser med anledning av samtidig ADHD-problematik eller språkstörning. Om man på språkenheten (logopedmottagningen) får en språkstörningsdiagnos kanske man kan få hjälp för språkproblemet, dock inte för den eventuellt samtidigt förekommande motorikavvikelsen och autismen.”

Länk till artikel i GP