Ge rätt stöd till personer med språkstörning

Afasiförbundet/Talknuten, Logopedförbundet och UMS, Unga med språkstörning, debatterar på Altinget om att det är hög tid att arbeta med likvärdig utredning och stöd till barn, unga och vuxna med språkstörning oavsett var man är bosatt i landet. Nationella riktlinjer kring språkstörning/DLD behövs.