Leva med DLD/språkstörning

Ny broschyr om språkstörning/DLD

Afasiförbundet/Talknuten har tagit fram en ny broschyr om språkstörning/DLD : Leva med DLD/språkstörning – information till anhöriga. Anna Eva Hallin, legitimerad logoped och Postdok har skrivit broschyren. Pris: 30 kronor styck plus porto. Beställ den genom att mejla till…

Ge tid – då kan fler vara med

Så kan du hjälpa personer med afasi att vara delaktiga. Afasiförbundet och Svenska Logopedförbundet presenterar i samband med Afasidagen den 10 oktober fem förslag på temat ”Ge tid”. Afasi innebär att en person har svårt att tala, förstå tal…

Studie ska förbättra afasi-vården

Akademiska sjukhuset medverkar i en stor internationell forskningsstudie om afasi. Personer som har fått afasi undersöks det första året efter att de fått en stroke. Syftet med studien är att studera effekten av olika behandlingar för att kunna förbättra…