Disciplinära åtgärder är inte bästa vägen till studiero

"Elevers ordningsstörande beteenden bottnar ofta i bristfälliga stödinsatser och dålig lärmiljö", skriver Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

“Elevers ordningsstörande beteenden bottnar ofta i bristfälliga stödinsatser och dålig lärmiljö”, skriver Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige, i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Den 23 mars 2022 lade regeringen fram en proposition om ökad trygghet och studiero i skolan. I propositionen betonas bland annat vikten av det förebyggande arbetet och här tydliggörs huvudmännens ansvar.

Det är något som Funktionsrätt Sverige ser som positivt men ställer sig också kritiska till en del förslag.

Huvudförslagen i regeringens proposition handlar om mobilförbud och andra disciplinära åtgärder, som möjligheten för lärare att ingripa fysiskt och stänga av elever.

“Vi ställer oss kritiska till den starka betoningen på disciplinära åtgärder som en kungsväg till trygghet och studiero i skolan”, skriver Nicklas Mårtensson, Generalsekreterare Funktionsrätt Sverige.

Läs hela debattartikeln här