Gör MSBs kris-broschyr begriplig för alla

Det skriver Afasiförbundets ordförande tillsammans med ordföranden från FUB, Inre Ringen, Dyslexiförbundet och Autism- och Aspergerförbundet i ett öppet brev till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Det skriver Afasiförbundets ordförande tillsammans med ordföranden från FUB, Inre Ringen, Dyslexiförbundet och Autism- och Aspergerförbundet i ett öppet brev till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Öppet brev till MSB:
Gör MSBs kris-broschyr begriplig för alla

På P1 idag (18 mars) intervjuas MSB kriskommunikatören Christina Andersson. Hon berättar att broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” ska uppdateras och tryckas upp på nytt. Dessutom planeras nya satsningar på kommunikation.

MSB har sedan tidigare tagit fram en lättläst version av broschyren, men den har endast funnits som PDF och inte i tryck. Vi föreslår att MSB gör tvärtom, att man trycker upp och sprider den lättlästa versionen av broschyren. Anledningen är att en stor del av Sveriges befolkning har svårt att ta till sig text, 13 procent har lässvårigheter och runt 40 har problem att förstå avancerade texter. Många med lässvårigheter tillhör dessutom gruppen som i liten utsträckning eller inte alls använder digital teknik. De läser alltså inte pdf-dokument. Och de söker inte information på MSB:s webbplats.

Den lättlästa versionen ska innehålla allt som alla behöver veta. Fördjupad information kan finnas på webben för den som vill och kan ta till sig den. Ett viktigt komplement till broschyren skulle vara korta, enkla och textade filmer med tydligt budskap. På så vis nås ännu fler med begriplig information.

MSB skulle med ett sådant agerande gå i bräschen för regeringens funktionshinderspolitiska mål kring universell utformning. De allra flesta i samhället uppskattar dessutom lättläst och begriplig information, oavsett om ett behov finns av den eller inte.

Med vänlig hälsning

Berit Robrandt Ahlberg, ordförande Afasiförbundet
Anders Lago, ordförande FUB
Marcus Pettersson, ordförande Inre Ringen
Cathrin Folcker, ordförande Dyslexiförbundet
Ulla Adolfsson, ordförande Autism- och Aspergerförbundet

Besök gärna www.begripligtext.se där förbunden med stöd av Arvsfonden samlat erfarenheter av vad som krävs för att nå ut till många fler.

Länk till brevet i PDF