Teletal och Taltjänst

Teletal och Taltjänst är två tjänster som kan användas av personer med afasi och språkstörning/DLD som behöver stöd och hjälp vid samtal.

Teletal och Taltjänst är två tjänster som kan användas av personer med afasi och språkstörning/DLD som behöver stöd och hjälp vid samtal. Teletal är öppet för alla. Taltjänst finns i sex av landets regioner. 

Teletal

Teletal är en telefontjänst som är öppen för alla som känner att de behöver stöd under ett telefonsamtal. 

Stödet ges av en tredje person (en tolk) i samband med ett telefonsamtal. Tjänsten är kostnadsfri och rikstäckande. Den görs på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

Tolken följer med i samtalet och hjälper till med att:
– tolka otydligt tal och svåra ord
– vara ett stöd för minnet
– antecknar vad som sägs och skickar hem det
– lotsar genom telefonväxlar

Kontakta Teletal på telefon 020-22 11 44 eller besök webbplats www.teletal.se

Teletal har gjort en ny informationsfilm. Länk till informationsfilm om Teletal

Taltjänst

Taltjänst är en tolkservice för dig som har en funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk.

Taltjänst erbjuder talstöd, lässtöd och skrivstöd. Taltjänst finns i sex regioner i landet och är kostnadsfri.

Tolken inom Taltjänst kan ge stöd för den som:
– talar otydligt
– har svårt att hitta ord
– har svårt att förstå tal
– har svårt att läsa eller skriva

Taltjänst finns i dagsläget finns  i  dessa regioner:

Region Stockholm

Region Uppsala

Region Östergötland

Västra Götalandsregionen

Region Örebro

Region Halland

För att få information om Taltjänst behöver man gå specifikt in på varje regions Taltjänst-hemsida eller 1177.  Det ser lite olika ut i regionerna var informationen finns.