Samhällsinformation under pandemin

Begripsam har publicerat en rapport om hur samhällsinformationen har fungerat under corona-pandemin.

Begripsam har publicerat en rapport om hur samhällsinformationen har fungerat under corona-pandemin. Rapporten visar på stora brister i samhällsinformationen i alternativa format.

Rapporten visar också att personer i Afasiförbundets målgrupper ofta varit hänvisade till andra personer för att kunna få information under pandemin. Många orkar inte läsa på grund av hjärntrötthet. Informationen i alternativa format har sällan uppdaterats.

Sammanfattning av rapporten:

  • När pandemin startade saknade de centrala aktörerna för krisinformation rutiner för att producera tillgänglig information.
  • De rutiner som sedan formats för att producera information i alternativa format är inte anpassade för den nyhetspuls som krävs i en samhällskris. Produktionen går långsamt och informationen uppdateras sällan.
  • Störst problem rapporterar personer som är döva, dövblinda, personer med intellektuell funktionsnedsättning och personer som behöver få information anpassad och förmedlad av tolkar eller personer i deras närhet.
  • Alla har förstått att de ska tvätta händerna och hålla fysisk distans. Men ju mer detaljerad och regionaliserad information, desto svårare har det varit att få informationen på ett tillgängligt sätt.


En medlem i Afasiförbundet och ordförande Berit Robrandt Ahlberg citeras i rapporten.

Länk till rapporten i Lättläst och rapporten i sin helhet