Elever med funktionsnedsättning utreds

För att öka kunskapen om barn och elever med funktionsnedsättnings särskilda utsatthet i skolan tillsätter regeringen en utredare. Utredaren ska analysera och föreslå hur kunskapen kan öka om barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet samt säkerställa skyddet för den personliga integriteten.